www.gryfit.com :: Projektowanie :: i-drop
AKTUALNOŚCI
 
PANEL KLIENTA
 
 
 
NEWSLETTER
 
PROGRAMY DO POBRANIA

Co to jest i-drop?

I-drop jest opatentowaną przez Autodesk bezpłatną technologią umożliwiającą „przeciągnięcie” prezentowanej zawartości wprost ze strony internetowej do otwartego rysunku Autocad.

Dzięki i-drop oraz technologii FLUID DESK zawartej w bezpłatnym oprogramowaniu FLM 3.0 lub GRYFITCAD 3.0 umożliwiamy Państwu pobranie w prosty sposób prezentowanych na naszej stronie produktów GRYFIT i wstawienie ich do tworzonego projektu. Produkt po „przeciągnięciu” z naszej strony, produkt zostanie zapamiętany w bibliotece FLM 3.0 lub GRYFITCAD 3.0. Użytkownicy FDBES 3.0 nie muszą instalować bowiem FLM 3.0 lub GRYFITCAD 3.0.

Wymagania systemowe:

Wymagania aplikacji FLM 3.0 i GRYFITCAD 3.0:

  • Autocad: 2006, 2007, 2008 lub 2009,
  • Microsoft® Windows® Vista, Windows XP(+SP3), Windows 2000, Windows NT® 4.0 (SP5 lub wyższy),

Jak posługiwać się i-drop:

Po instalacji pluginu i-drop, a następnie FLM 3.0 lub GRYFITCAD 3.0 od razu można korzystać z oferowanej technologii. W przypadku, kiedy posiadasz aplikację FDBES 3.0 nie musi instalować FLM 3.0 lub GRYFITCAD 3.0. Aby skorzystać z i-drop przesuń kursor myszki nad rysunek „Ready for i-drop” znajdujący się obok zdjęcia i slajdów przykładowego produktu – zaworu przeciwpożarowego GRYFIT BX-1H. Ikona kursora ze standardowej strzałki powinna się zamienić na pipetę.

photo slide2d slide3d

Jeśli kursor nie zmieni się w pipetę prosimy o odświeżenie strony. Po ukazaniu się ikony i-drop naciśnij lewy przycisk myszy i nie puszczając go przesuń kursor na otwarty rysunek w programie Autocad. Po zwolnieniu lewego przycisku myszy nad otwartym rysunkiem, Autocad rozpocznie pobieranie informacji na temat przeciąganego produktu. Po skończonej operacji na Państwa rysunku pojawi się nowy obiekt odpowiadający zaworowi przeciwpożarowemu GRYFIT BX-1H.

Obiekty reprezentujące produkty mają zdefiniowaną geometrię 3D, zatem po włączeniu widoku izometrycznego oraz uruchomieniu komendy cieniowania możliwe jest uzyskanie np. następującego widoku.Pobierz film prezentujący funkcjonalność i-drop.    

Uwaga:

Użytkownicy systemu operacyjnego Windows Vista, aby móc korzystać z technologii i-drop, muszą się upewnić czy, w przeglądarce Internet Explorer, strony zawierające i-drop są dodane do listy „Trusted sites”.
Aby móc korzystać z tej technologii na innych systemach operacyjnych opcja „uruchom zawartość ActiveX” w przeglądarce Internet Explorer powinna być włączona.wersja do drukupoleć stronęwstecz