www.gryfit.com :: Aktualności :: Publikacje
AKTUALNOŚCI Gryfit PUBLIKACJE

Publikacje

Tytuł:Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych i wentylacji pożarowej a scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w budynkach wysokich i wysokościowych.
Autor:Roman Jędrzejewski
Wydawnictwo:Ochrona Przeciwpożarowa, nr 4/04
Rok wydania:2004
ISSN/ISBN:1644-6038
Słowa kluczowe:Wentylacja pożarowa, scenariusz rozwoju zdarzeń, projekt budowlany, wymagania


Ostatnie lata przyniosły bardzo wiele zmian w krajowych przepisach techniczno-budowlanych, w przepisach ochrony przeciwpożarowej, jak i w wymaganiach klasyfikacyjnych urządzeń służących do zabezpieczenia przeciwpożarowego, takich jak polskie normy, projekty norm europejskich, a także w zaleceniach udzielania aprobat technicznych. Bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń było tu wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [1]. Wprowadzony został obowiązek ustalenia scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, jako jednego z opracowań niezbędnych do sporządzenia projektu budowlanego.
wersja do drukupoleć stronęwstecz