www.gryfit.com :: Aktualności :: Publikacje
AKTUALNOŚCI Gryfit PUBLIKACJE

Publikacje

Tytuł:Wymagania w zakresie instalacji oraz przeglądy okresowe klap odcinających.
Autor:Piotr Halewski
Wydawnictwo:Chłodnictwo i Klimatyzacja, nr 5/05
Rok wydania:2005
ISSN/ISBN:381748
Słowa kluczowe:Instrukcja Montażu i Użytkowania, Aprobata Techniczna, tester, korpus klapy, siłownik, rama montażowa, etykieta, odporność ogniowa


Poprawny montaż przeciwpożarowej klapy odcinającej ma zasadniczy wpływ na jej późniejsze funkcjonowanie. Potencjalne błędy, popełnione przez Instalatora na tym etapie prac, mogą być przyczyną nie zadziałania klapy w przypadku zagrożenia pożarowego lub mogą spowodować, że nie będzie ona spełniała wymaganej klasy odporności ogniowej. Publikacja omawia podstawowe etapy montażu klapy analizując jednocześnie potencjalne błędy, które mogą być popełnione przez Instalatora. Autor na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń podaje również sposoby postępowania przy montażu klapy odcinającej w nietypowych przypadkach w oparciu o odpowiednie normy i aprobaty. Publikacja zawiera również rozdział traktujący o procedurach rozruchowych i sposobach testowania przeciwpożarowych klap odcinających oraz o zasadach ich do eksploatacji. Całość zilustrowana jest rysunkami i zdjęciami, co znacznie ułatwia czytelnikowi zrozumienie problemu.
wersja do drukupoleć stronęwstecz