www.gryfit.com :: Aktualności :: Publikacje
AKTUALNOŚCI Gryfit PUBLIKACJE

Publikacje

Tytuł:Zabezpieczanie przed zadymianiem dróg ewakuacyjnych w szpitalach
Autor:Dorota Brzezińska, Roman Jędrzejewski
Wydawnictwo:MuratorPlus.pl - serwis internetowy
Rok wydania:2008
ISSN/ISBN:
Słowa kluczowe:


Szpitale są szczególnym obiektem użyteczności publicznej, w których w razie wystąpienia pożaru zagrożone są osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Konieczne jest, więc zagwarantowanie w nich szczególnego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego w przepisach klasyfikujących poziom zagrożenia ludzi dla tego typu budynków została utworzona odrębna kategoria ZLII. Autorzy artykułu, odwołując się do przepisów obowiązujących w Polsce omówili podstawowe zasady i filozofię projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji wentylacji pożarowej w tego typu obiektach. Zakres zaprezentowanych problemów dotyczy zarówno konstrukcji budynku, i podziału na strefy, sposobu sterowania oraz lokalizacji i sposobów montażu klap pożarowych. Prezentowane zagadnienia zostały podsumowane na rzeczywistym przykładzie obiektu
wersja do drukupoleć stronęwstecz