www.gryfit.com :: Aktualności :: Publikacje
AKTUALNOŚCI Gryfit PUBLIKACJE

Publikacje

Tytuł:System akumulacji chłodu sposobem na podniesienie efektywności instalacji klimatyzacyjnej. Część 1 - Opis systemu
Autor:Kazimierz Wojtas
Wydawnictwo:Chłodnictwo i Klimatyzacja - 9/2001
Rok wydania:2001
ISSN/ISBN:381748
Słowa kluczowe:Akumulacja, ciepło jawne, ciepło utajone, zasobnik, materiał akumulacyjny typu PCM, histogram zapotrzebowania chłodu, oszczędność kosztów eksploatacyjnych


Stale zmniejszające się zasoby paliw nakładają na wszystkie strony zaangażowane w proces projektowania i realizacji inwestycji obowiązek racjonalnego gospodarowania zasobami paliw i energii. Jednym z rozwiązań przynoszących wymierne korzyści ekonomiczne i energetyczne jest magazynowanie energii cieplnej w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych i technologicznych. Zastosowanie zasobnika umożliwia zakumulowanie chłodu w okresie braku zapotrzebowania na moc chłodniczą i jego wykorzystywane w okresie maksymalnego zapotrzebowania (przewyższającego moc ziębniczą zainstalowanego agregatu) lub wtedy, gdy występującą niedobory zaopatrzenia w energię elektryczną (godziny ?szczytowe?). W artykule została zaprezentowana bardzo efektywna metoda akumulacji chłodu w materiale składającym się z powłok sferycznych w których zamknięta jest substancja typu PCM (akumulująca ciepło przez zmianę stanu skupienia).
wersja do drukupoleć stronęwstecz