www.gryfit.com :: Aktualności :: Publikacje
AKTUALNOŚCI Gryfit PUBLIKACJE

Publikacje

Tytuł:Świadectwa energetyczne budynków. Propozycja metodyki obliczenia zużycia energii pierwotnej na chłodzenie budynków
Autor:Kazimierz Wojtas
Wydawnictwo:Energia i Budynek - 6/2008
Rok wydania:2008
ISSN/ISBN:1897-5879
Słowa kluczowe:Zużycie energii pierwotnej, metodyka obliczeń zapotrzebowania energii przez budynek, sezonowe zapotrzebowanie energii chłodniczej, efektywność agregatu ziębniczego, sprawność, energia końcowa


Obowiązująca od 1 stycznia 2006 roku na obszarze Unii Europejskiej Dyrektywa dotycząca certyfikacji energetycznej budynków jest wdrażana do prawodawstwa polskiego w sposób bardzo opieszały. Jednak groźba nałożenia na Polskę kar z powodu niedotrzymania terminu jej pełnego wprowadzenia z dniem 1.01.2009 roku spowodowała, że odpowiednie rozporządzenia w zakresie metodyki wykonywania świadectw są przygotowywane w Ministerstwie Infrastruktury bez, zdaniem autora należytego zaangażowania różnych środowisk naukowych i technicznych. Pomimo tego, że odpowiednie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zostaną w najbliższym czasie opublikowane wydaje się być celowe, iż dyskusja środowisk nad ich formą powinna być kontynuowana szczególnie w obliczu ?pierwszych doświadczeń z ich wprowadzenia?. Poniższy artykuł należy potraktować jako jeden z głosów w tej dyskusji, w którym autor przedstawił koncepcję sposobu obliczenia zapotrzebowania energii pierwotnej dla celów chłodzenia budynków w oparciu o analizę rzeczywistych parametrów i wskaźników opisujących źródło zimna i instalację chłodniczą służących celom klimatyzacji budynku.
wersja do drukupoleć stronęwstecz