www.gryfit.com :: Aktualności :: Publikacje
AKTUALNOŚCI Gryfit PUBLIKACJE

Publikacje

Strona: Dalej Dalej3 z 4Dalej Dalej
Wstecz 1 | 2 | 3 | 4 | Dalej


Fraza:


Tytuł:Wpływ kategorii komfortu klimatu wewnętrznego na projektowanie systemów klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej
Autor:Kazimierz Wojtas, Kamil Cieśla
Wydawnictwo:Forum Polska Wentylacja - 2007
Rok wydania:2007
ISSN/ISBN:83-917061-5-2
Słowa kluczowe:Kategoria komfortu wewnętrznego, Dyrektywa energetyczna, optymalizacja strumienia powietrza nawiewanego, jakoś powietrza wewnętrznego, efektywność energetyczna agregatu ziębniczego, zużycie energii


W artykule przedstawiono ważniejsze problemy związane z zagadnieniami komfortu wewnątrz pomieszczeń przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych w budynkach użyteczności publicznej w aspekcie zużycia energii. Poddano analizie dwie normy (PN-EN 13779 oraz PN-EN 12251), które w połączeniu ze sobą wydają się mieć fundamentalne znaczenie w kreowaniu wiarygodnych parametrów na podstawie których może być dokonywana klasyfikacja budynków w zakresie klimatu wewnętrznego. Główny przedmiot rozważań autorów stanowi wpływ jaki ma przyjęcie określonych założeń projektowych w zakresie komfortu wewnętrznego za zużycie energii przez budynek użyteczności publicznej w okresie sezonu letniego.
wersja do drukupoleć stronęutwórz pdfwstecz
 

Tytuł:System akumulacji chłodu sposobem na podniesienie efektywności instalacji klimatyzacyjnej. Część 1 - Opis systemu
Autor:Kazimierz Wojtas
Wydawnictwo:Chłodnictwo i Klimatyzacja - 9/2001
Rok wydania:2001
ISSN/ISBN:381748
Słowa kluczowe:Akumulacja, ciepło jawne, ciepło utajone, zasobnik, materiał akumulacyjny typu PCM, histogram zapotrzebowania chłodu, oszczędność kosztów eksploatacyjnych


Stale zmniejszające się zasoby paliw nakładają na wszystkie strony zaangażowane w proces projektowania i realizacji inwestycji obowiązek racjonalnego gospodarowania zasobami paliw i energii. Jednym z rozwiązań przynoszących wymierne korzyści ekonomiczne i energetyczne jest magazynowanie energii cieplnej w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych i technologicznych. Zastosowanie zasobnika umożliwia zakumulowanie chłodu w okresie braku zapotrzebowania na moc chłodniczą i jego wykorzystywane w okresie maksymalnego zapotrzebowania (przewyższającego moc ziębniczą zainstalowanego agregatu) lub wtedy, gdy występującą niedobory zaopatrzenia w energię elektryczną (godziny ?szczytowe?). W artykule została zaprezentowana bardzo efektywna metoda akumulacji chłodu w materiale składającym się z powłok sferycznych w których zamknięta jest substancja typu PCM (akumulująca ciepło przez zmianę stanu skupienia).
wersja do drukupoleć stronęutwórz pdfwstecz
 

Tytuł:System akumulacji chłodu STL - podstawy obliczeniowe i wymiarowanie systemu
Autor:Kazimierz Wojtas
Wydawnictwo:Chłodnictwo i Klimatyzacja - 3/2004
Rok wydania:2004
ISSN/ISBN:381748
Słowa kluczowe:Akumulacja typu STL, cykl ładowania, praca bezpośrednia agregatu, wymiarowanie zasobnika chłodu, intensywność przekazywania ciepłą


Artykuł stanowi rozwinięcie artykułu opublikowanego w ?Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 9/2001? w którym oprócz opisu struktury systemu akumulacji chłodu w powłokach sferycznych typu STL, produkcji firmy Cristopia Energy Systems została przedstawiona szczegółowa analiza poszczególnych cykli pracy systemu. Najważniejszym jednak elementem artykułu jest podanie przez autora szczegółowego algorytmu (sposobu) obliczeń wielkości zbiornika (zasobnika) oraz współpracującego z nim agregatu dla konkretnych wymagań obiektu w zakresie zapotrzebowania energii i mocy chłodniczej. Obliczenia te uwzględniają optymalizację tych dwóch elementów systemu w aspekcie zarówno ilości chłodu zakumulowanego w zasobniku jak i możliwości jego odzyskania dla potrzeb obiektu w określonym czasie i porze dnia.
wersja do drukupoleć stronęutwórz pdfwstecz
 

Strona: Dalej Dalej3 z 4Dalej Dalej
Wstecz 1 | 2 | 3 | 4 | Dalej